Webové stránky e-shopu

Informace správce osobních údajů o zpracování osobních údajů

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

Vámi poskytnuté výše uvedené osobní údaje bude společnost IFRAMIX, s.r.o. IČO: 252 73 418, se sídlem Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9 – Prosek, jako správce zpracovávat za účelem plnění smlouvy – poskytnutí a případného reklamování zboží.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu smluvního vztahu a reklamační doby. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 GDPR, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz a dále právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

© 2017 IFRAMIX